Netwerken

Het werken in netwerken verandert het werk van de publieke professional. Oplossingen worden niet meer alleen door de overheid aangedragen. Netwerken zijn een onderdeel van de samenleving en een middel om als publieke professional je doelstelling te behalen. Als jij er geen gebruik van maakt, dan anderen wel. Wie de netwerksamenleving wil begrijpen en er invloed op wil uitoefenen moet vanuit een ander perspectief naar de wereld kijken. Dat perspectief vraagt om te denken in netwerken, want niet de organisatie staat centraal, maar het onderwerp.Blogs

Voorkomen is beter dan genezen

  • Algemeen

Door Danny Pol.

De kranten berichtten er inmiddels zo vaak over dat het nog amper opvalt: agressie tegen overheidspersoneel. De informalisering in de samenleving heeft ervoor gezorgd dat gezagsverhoudingen zijn verspeeld en de afstand tussen overheid en burger (te?) klein is geworden. Autoriteiten zijn verworden tot 'voetvegen'.  Het vraagt van de overheidsprofessional om extra vaardigheden die velen niet van nature hebben.

Lees Meer »

Koning, keizer, admiraal

  • Algemeen

Het kabinet heeft, samen met de oppositie partners, besloten meer taken op gebied van werk, zorg en jeugd over te hevelen naar gemeenten. Hiermee wordt het ingezette proces van decentralisatie voortgezet. Uitgangspunt van het kabinet is de participatietrap zodat gemeenten min of (nog) meer gedwongen worden hun beleid te baseren op een integrale benadering en netwerksturing. Daar is niets mis mee, integendeel zelfs, maar de vraag luidt wel of gemeenten daar klaar voor zijn. En bij wie ligt dan de feitelijke macht, de koning, de keizer of de admiraal?

Lees Meer »

Gemeente content, klant content

  • Algemeen

Zoals ik in mijn vorige blog schreef duiken veel gemeenten nog steeds achter de dijken als het om netwerken gaat. De mondige burger en de aan concurrentiedruk onderhevige ondernemer willen echter de dialoog met de gemeente. Ontwijk het gesprek en je krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd, want de burger of de ondernemer (influencers) heeft de beschikking over diverse (online) netwerken waar men door informatie te delen invloed uitoefent. De gemeente loopt daardoor het risico op een slechte reputatie. En dat is o.a. funest voor het vestigingsklimaat.


Lees Meer »

Meer blogs »Kennisbank

Essay: De Boom en het Rizoom

  • Kennisbank

Een toenemend aantal problemen en vraagstukken waarvoor de overheid verantwoordelijk wordt gehouden, heeft het karakter van een netwerkprobleem. Een groot aantal partijen is betrokken, met uiteenlopende waarden, visies en belangen, met een fragmentatie van macht en verantwoordelijkheid, zonder dat er één actor is die eigenstandig tot een oplossende interventie kan komen. In veel van dergelijke problemen zijn bovendien zowel de verschillende oplossingsrichtingen als de analyse van het probleem betwist.

Lees Meer »

Overheidssturing in een netwerksamenleving kan niet

  • Kennisbank

Hoe kan de overheid in de huidige netwerksamenleving beleid maken dat werkt? Door te kiezen voor netwerksturing, zou je zeggen. Maar de spanning die dan ontstaat met hiërarchische sturing laat zich niet eenvoudig oplossen. Hoe valt het best met die spanning om te gaan?

Lees Meer »

Artikel: Blijf bevragen

  • Kennisbank

Dit artikel kwam tot stand n.a.v. een kennismiddag van de Academie voor Overheidscommunicatie op 19 september 2013: ‘Helder denken, over mentale valkuilen en hoe je ze kunt omzeilen’.  Weusten presenteerde haar aanpak aan zo’n 80 communicatieprofessionals van de Rijksoverheid. Suzanne Weusten is psycholoog. Zij werkte 25 jaar in de journalistiek o.a. als hoofdredacteur van Psychologie Magazine en
adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant.


Lees Meer »

Naar kennisbank »